8u25        Start van de lessen

12u           Middagpauze

13u30      Start van de lessen

15u15       Einde schooldag voor de kleuterschool (kleuters mogen afgehaald worden aan de kleuterklas)

15u20      Einde schooldag voor de lagere school (ouders wachten onder het afdak, achter de gele lijn, dit om de fiets- en

                 voetgangersrijen niet te belemmeren).

 

De school gaat officieel open om 8u, vanaf dan is er ook toezicht. Kinderen die toch vroeger zijn, gaan best eerst naar de buitenschoolse kinderopvang Mikado (op hetzelfde terrein als de school).

Voor de kleuterschool is er pas vanaf 8u10 toezicht!

 

Er is naschoolse opvang voorzien op school van 15u35 tot 17u.

Uw kind kan opgehaald worden in volgende klassen:

 

 

Na 17u gaan de leerlingen naar de Mikado.  

Als uw kind NIET is ingeschreven in de Mikado, wordt deze niet opgevangen. U kan zich dus best vrijblijvend laten inschrijven in de Mikado, mocht u ooit later zijn dan 17u.