Ziek?

Wanneer uw kind ziek is, blijft het best thuis.

De leerlingen van de lagere school zijn leerplichtig. Zij moeten voor iedere afwezigheid een briefje afgeven aan de leerkracht.

Wanneer je kind 1, 2 of 3 dagen afwezig is, mag u als ouder een briefje schrijven. Dat kan 4 keer. (d.w.z. 4 X 3 dagen)

Is uw kind langer ziek dan 3 dagen of zijn die 4 beurten opgebruikt, dan is een briefje van de dokter verplicht.

Bent u hiermee niet in orde, dan moeten we CLB begeleiding inschakelen.

Voor andere aangelegenheden, zoals sterfgevallen, rouwperiode, onderzoeken, wendt u zich tot de directie.

Het is niet toegelaten vakanties te verlengen of vroeger te vertrekken. Toelating vragen is niet nodig, omdat die niet kan worden gegeven. De leerlingen zijn dan onwettig afwezig.

Na vier halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB-team ingeschakeld.

Voor de kleuterschool voldoet het om een afwezigheid te melden (ziektebriefje is enkel nodig in de 3de kleuterklas).

 

We vragen u om afwezigheden te melden voor 9 uur op het telefoonnummer: 03-455 26 34