Brede ontwikkeling

Onze troef is een stimulerend leerklimaat,

muzisch bezig zijn in woord en daad.

We houden van sportief, gezond en groen,

talenten van eenieder, daar is het hem om te doen.

We prikkelen en dagen uit,

voor waarden gaan we voluit.

 

Zorgzaam en warm

Het is hier een feit:

respect voor elk individu in zijn eigenheid.

We betrekken groot en klein,

een open communicatie vinden we fijn.

Van ondersteuning op maat maken we graag werk,

zo worden we samen sterk!

 

 

Wat betekent dit voor ONZE school?

 

Onze troef is een stimulerend leerklimaat

Kleuterschool

 • Aangepast materiaal om te experimenteren (zoals klei en verf).
 • Zelfstandig werken a.d.h.v. opdrachtkaarten.

Lagere school

 • Leesproject.
 • Variatie in werkvormen (hoekenwerk, contractwerk, …).
 • Variatie in groeperingswijzen (zelfstandig, groepswerk, …)
 • Variatie in materialen (computerklas, smartboard, iPads, …).
 • Gebruik van hedendaagse leermethoden.

Muzisch bezig zijn in woord en daad.

Kleuterschool

 • Wekelijks poppenspel of verhaal via verschillende media
 • ICT a.d.h.v. educatieve spelletjes en verhaal

Lagere school

 • Groepjesdag: 5 jarigen en 1ste leerjaar
 • Creanamiddagen op verschillende muzische domeinen met nadruk op muziek (gegeven door professionele leerkrachten)
 • Afstudeer-project met een afscheidsmusical

Kleuterschool en lagere school

 • Wintersfeer

We houden van sportief, gezond en groen,

Kleuterschool

 • Deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten bv. scholencup, gemeentelijke sportactiviteiten vanaf 2,5j, in alle klassen verkeersinitiatie, lid van MOEV, zomer- en wintersportdagen, …
 • Zweminitiatie vanaf 5 jaar
 • Bewegingspelen in aula of buiten
 • 2X per week bewegingslessen in een eigen turnzaal
 • Een ruime en groene speelplaats
 • Kippenhok op school, zorg door de kinderen met beurtrol
 • Afval sorteren op de speelplaats en in de klas
 • 2 fruitdagen per week
 • Enkel suikervrije dranken
 • Moestuin en kruidentuin

Lagere school

 • Deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten bv. scholencup, gemeentelijke sportactiviteiten, in alle klassen verkeersinitiatie, scholenveldloop, lid van MOEV, zomer- en wintersportdagen, G-sportdag, speelgoeduitleendienst op de speelplaats, verkeersinitiatie in alle klassen, …
 • Elke 2 weken zwemles.
 • 2X per week lessen lichamelijke opvoeding in een eigen turnzaal
 • Een ruime en groene speelplaats
 • Kippenhok op school, zorg door de kinderen met beurtrol
 • Afval sorteren op de speelplaats en in de klas.
 • 2 fruitdagen per week
 • Enkel suikervrije dranken
 • Moestuin en kruidentuin
 • Talenten van eenieder, daar is het hem om te doen.

Kleuterschool en lagere school

 • We geven de leerlingen de kans om hun talenten te tonen aan elkaar.
 • We geven de lln. de kans om in hun talenten te groeien.
 • We gaan samen met de lln. op zoek naar hun talenten of sterkte.
 • We helpen lln. om hen te laten schitteren (op elk vlak).
 • Idee om talenten te visualiseren op school: groeidoos of talentenmuur in de klas.
 • Verschillende toonmomenten doorheen de lagere school.

We prikkelen en dagen uit,  zodat er meer talenten tevoorschijn komen

Kleuterschool en lagere school

 • Verschillende domeinen aanhalen
 • Talentenmuur
 • MUVO: creanamiddagen
 • Franse initiatie: Flon Flon
 • Bodymap

Voor waarden gaan we voluit

Kleuterschool en lagere school

 • Sociale vaardigheden: maandpunten in KS en LS
 • Antipestweek + les: 1 keer per trimester
 • Klasafspraken (geen regels)
 • Voorbeeldfunctie peters en meters
 • Leerkrachten op onze school staan open voor gesprekken om ruzies of conflicten op te lossen
 • Zorgzaam en warm

Kleuterschool

 • klaspop/ verteluil

Lagere school

 • studiekeuze/ SO
 • lessen diversiteit/ LBV
 • anti-pestles
 • leerlingenraad
 • klasgesprekken
 • eigen mening formuleren en respecteren

Kleuterschool en lagere school

 • luisteren naar elkaar!
 • Sociale vaardigheden
 • Schoolstraat

We betrekken groot en klein,

Kleuterschool en lagere school

 • creanamiddagen
 • meters en peters (tutorlezen, Sherborne, herfstknutselen, …)
 • leerlingenraad
 • KS en LS spelen samen op de speelplaats op vrijdag

Een open communicatie vinden we fijn.

Kleuterschool

 • mail naar ouders met info over het weekthema à ‘klasnieuwtje’

Kleuterschool en lagere school

 • alle lkr. zijn bereikbaar via het emailadres van de school
 • open deur voor alle ouders en leerlingen
 • oudercontacten kunnen altijd worden vastgelegd
 • ouderplatform
 • communicatie via mail aan alle ouders
 • duidelijke agenda en planning
 • algemene vergaderingen van het oudercomité (communicatie tussen de  ouders en school)
 • ‘We nemen onze tijd om over conflicten/ruzies te praten/ op te lossen.’

Van ondersteuning op maat maken we graag werk,

Kleuterschool

 • individuele ondersteuning van de zorgjuf tijdens de zorgdag
 • kinderverzorgster voor de kleinste kleuters
 • individuele ondersteuning van de juf in de klas

Kleuterschool en lagere school

 • Zorg/ ondersteuningsnetwerk CLB
 • redelijke aanpassingen (STICORDI)
 • differentiatie op maat, zowel digitaal als op papier (ook via Bingel)
 • klasdifferentiatie: verlengde instructie, kapstokken, peertutoring

Zo worden we samen sterk.