In onze lagere school staat het kind centraal bij het leren en het werken.

Met de nieuwste methodes, werkvormen en materialen bieden we de kinderen een krachtige en uitdagende leeromgeving. De handboeken zijn gekozen volgens de visie van de leerplannen en zo geven we een goede voorbereiding op verdere studierichtingen.

Leren leren, sociale vaardigheden en zelfstandig werken worden aangemoedigd door werkvormen als hoekenwerk, contractwerk  en projecten.

Door tal van uitstappen ontdekken onze leerlingen hun omgeving. Zelfstandig opzoekwerk  en het werken met computer verruimt hun blik nog meer. Elke klas heeft een internetaansluiting. Onze school beschikt over een zeer goed uitgeruste computerklas.

 

Mmmmmuziek....

Ook de creatieve en muzische kwaliteiten worden in onze school sterk aangesproken. Alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar krijgen AMV van een muziekpedagoge (juf Manon).

 

In 2009 startte onze school met een uniek muziekproject! Dankzij een fantastische, vlotte samenwerking met Luc Van Vaerenbergh, directeur van de Rijksmuziekacademie, kan de Rodenbachschool een klassieke muziekmethode op kindermaat integreren in zijn dagonderwijs.

Op een speelse manier worden zij in het muziekonderricht gedompeld zonder te beseffen dat zij met notenleer bezig zijn. Op 6 jaar tijd krijgen de kinderen dus de kans het programma notenleer te doorgronden. Zo kunnen onze leerlingen in het zesde leerjaar eventueel een getuigschrift notenleer behalen.

Bekijk hier hoe leuk de muzieklessen van juf Manon in het eerste leerjaar verlopen.

 

Bosklassen

Elk jaar gaat het vierde leerjaar op bosklassen in de Hoge Venen.

We organiseren begin juni een infoavond, zodat ouders meer te weten komen over de activiteiten, omgeving en verblijf van hun kind.

U krijgt een brief met de exacte datum en uur, alsook de betalingsmogelijkheden.

De prijs voor het verblijf en inkomgelden voor uitstappen komt ongeveer op 150 euro.

Goed om weten is dat verschillende ziekenfondsen een deel van het bedrag terugbetalen. Gelieve navraag te doen bij uw mutualiteit en de school de nodige papieren te bezorgen.