Gezondheidsbeleid

Gezondheid is een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden. Het is meer dan de afwezigheid van ziekte of gebreken.

 

Gezondheidseducatie wil kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bijbrengen om ongezonde leefgewoonten en gedragingen te veranderen en gezonde leefgewoonten te ondersteunen en te stimuleren. Het is uiteindelijk de bedoeling dat leerlingen, leerkrachten en ouders kiezen voor gezond gedrag. Om dit te verwezenlijken op onze school werken we op verschillende niveaus (leerlingen-, klas-, school en omgevingsniveau) en zijn er ook de nodige structurele maatregelen en afspraken getroffen. We leggen op onze school de klemtoon op ‘hygiëne’, ‘gezonde voeding’, ‘(verkeers)veiligheid en EHBO’, ’stress en emoties’ en ‘rust, beweging en houding’.

Hygiëne

 

Op onze school vinden we het nastreven van een goede hygiëne enorm belangrijk. Daarom moedigen we alle kinderen aan om na een toiletbezoek, knutselactiviteit en het opruimen van de speelplaats de handen te wassen. In alle klassen wordt minstens 2x per dag het lokaal verlucht. We houden van een propere speelplaats en een nette leraarskamer. Iedereen draagt hiertoe zijn steentje bij.

Van een heel andere orde, doch zeer belangrijk: we streven ernaar om onze school luizenvrij te krijgen. Het kriebelteam houdt op geregelde tijdstippen een controle (meestal na een schoolvakantie).

 

Gezonde voeding

In de klassen, tijdens de W.O.-lessen, leren de kinderen veel over gezonde, evenwichtige voeding.

Deze lessen hebben zeker hun waarde maar we willen er in onze school ook actief aan werken. Zo is snoep meebrengen naar school niet toegelaten.

Op de speelplaats, tijdens de speeltijd, mogen de kinderen water of melk drinken. Als tussendoortje eten de kinderen een droge koek (geen chocoladetopping!). We hebben ook 2 fruitdagen (dinsdag en donderdag). Op deze dagen is er enkel fruit, groente of noten toegestaan. De leerlingen kunnen tijdens de ineet op school kiezen tussen water, melk of thee. Bij hoge temperaturen (boven 25 graden) hebben de kinderen de toestemming om tijdens de lessen te drinken van een flesje water.

 

(Verkeers)veiligheid en EHBO

We streven ernaar een veilige omgeving te creëren zowel in als rondom de school. De Onderwijsstraat is verkeersarm. We sensibiliseren, in nauwe samenwerking met het oudercomité, de ouders en maken hen de noodzaak van een verkeersarme straat duidelijk.

Na de herfstvakantie tot aan de paasvakantie is elke fietser verplicht een fluovestje te dragen. Fluovestjes werden in onze school gratis aangeboden.

Bij fietsuitstappen draagt elke leerling zijn fluovestje, alsook een fietshelm. Deze zijn op onze school aanwezig.

Bij voetgangers wordt het dragen van een fluovestje zeker aangemoedigd, bij fietsers de fietshelm.

Onze leerlingen gaan dagelijks veilig naar huis. De fietsen- en voetgangersrijen worden begeleid tot de leerlingen veilig de straat zijn overgestoken.

Het oudercomité waakt er mee over dat onze fietsers veilig naar school komen. Zo voeren zij ’s morgens geregeld controles uit of alle kinderen hun veiligheidsjasje dragen. Ze kijken ook na of het voor- en achterlicht van hun fiets brandt.

Door de politie van HEKLA wordt er een jaarlijkse fietscontrole gehouden waarbij wordt gekeken of elke fiets in orde is met de wettelijke voorschriften qua veiligheid.

 

Op onze school wordt minstens 1 keer per jaar een brandoefening gehouden. We worden hierbij door Igean begeleid.

Elke leerkracht heeft een basiscursus EHBO gevolgd waardoor hij of zij in staat is de eerste zorgen toe te dienen, wat ook een veilig klimaat voor de leerlingen in de hand werkt.

 

Stress en emoties

Onze school is een open school waarbij elk kind de mogelijkheid krijgt om in een ongedwongen sfeer te vertellen wat hem of haar dwarszit. We streven ernaar een veilig en warm klimaat te creëren waarin elk kind zich goed voelt. Zowel in de lessen als op de speelplaats wordt hier zeker aandacht aan geschonken en ook inhoudelijk komt dit aan bod. Toch vinden we het enorm belangrijk om ook op schoolniveau deze problematiek onder de loep te nemen. Voor ‘Sociale vaardigheden’ gebruiken we de methode ‘Er zit een schat verborgen in jezelf’. We zetten maandelijks 1 figuurtje in de kijker waar we dan rond werken met de hele school op een verschillend niveau.

 

Rust, beweging en houding

In onze school wordt er streng over gewaakt dat alle leerlingen de eindtermen bereiken op het einde van het zesde leerjaar. Toch vinden we het belangrijk dat de leerlingen niet alleen moeten presteren maar dat er ook ruimte is voor rust en ontspanning. Voor de allerkleinsten biedt een slaapklasje de nodige middagrust.

De leerkrachten lassen tussen 2 lessen geregeld ontspanningsmomentjes in waarbij de leerlingen zich in bewegingsoefeningetjes kunnen uitleven. Zo kunnen ze de volgende les fris starten. Op schoolniveau houden we op de speelplaats maandelijks en bij speciale gelegenheden een dans- en/of muziekonderonsje.

In het kader van ‘Muzische Vorming’ houden we 7 ‘Crea-middagen’ waarbij de leerlingen in het domein kunnen proeven van verschillende bewegingsactiviteiten. Voorts worden de leerlingen in de lessen L.O., tijdens zwemsessies en op sportdagen ondergedompeld in fysiek handelen.

 

Seksualiteitsbeleving

Een thema waar we in onze school zeker aandacht aan schenken. Ieder kind legt immers een enorme weg af van vertwijfeld peutertje tot giechelende zesdeklasser. Zowel in de kleuterschool als in de lagere school wordt er in de lessen W.O. rond gewerkt. Vooral in het zesde leerjaar komt dit thema uitgebreid aan bod.

 

In onze visie trachten wij te streven naar een onderwijs dat kinderen een leer- en leefomgeving biedt voor de ontwikkeling van levenslange gewoonten die horen bij een gezonde levensstijl. In de bovenvernoemde thema’s proberen wij dit zo goed mogelijk te verwezenlijken en bij te sturen indien nodig. Onze gezondheidsvisie is dus zeker niet vaststaand, deze kan en moet altijd aangepast worden aan eventuele noden op leerling-, klas-,school- en omgevingsniveau.

Medicatie

Indien je zoon of dochter medicatie moet nemen tijdens de schooluren, moet je hiervan de school op de hoogte brengen. 

Download het formulier ‘Medicatie’, vul het blad in en geef het af aan de klastitularis of op het secretariaat.

Belangrijk: De leerkrachten van de school zijn wettelijk niet bevoegd om medicatie te geven. Dit blijft steeds de verantwoordelijkheid van de ouders.

Download
medicatie.pdf
Adobe Acrobat document 116.2 KB