Lichamelijke opvoeding


Tips van MOEV

Bekijk een selectie bewegingstips op https://www.moev.be/moevinuwkot.

De website www.blijfsporten.be biedt iedereeen een wetenschappelijk correcte houvast over hoe (niet) te sporten in deze coronatijden.


Levensbeschouwelijke vakken

Niet-confessionele zedenleer

Voor werkjes rond niet-confessionele zedenleer, kan u terecht op de website van juf Julie: https://padlet.com/juliejanssens93/i24g6iv35ezeehas


Rooms-Katholieke godsdienst

Download
Voor 1ste en 2de leerjaar
zacheus.pdf
Adobe Acrobat document 836.5 KB
Download
Voor 3e en 4de leerjaar
barmhartige Samaritaan.pdf
Adobe Acrobat document 219.2 KB

Islamitische godsdienst


Protestantse godsdienst


Orthodoxe godsdienst

zie website: https://orthodoxe-kinderen.blogspot.com/