Eerste schooldag

Dag van de sportclub

Op woensdag 19 sept speelde sport de eerste viool,

voor de lagere schoolkinderen van de Rodenbachschool.

Op deze dag van de sportclub liepen ze bovenmaats,

enkele tourtjes over de speelplaats.

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ is onze leuze,

deze activiteit was alvast reuze!

Scholenveldloop