De bedragen van de maximumfactuur zijn geïndexeerd. Enkel het bedrag voor de meerdaagse extra-murosactiviteiten werd gewijzigd. Een overzicht van de geïndexeerde bedragen voor het schooljaar 2017-2018 vind je hieronder:

  •  Voor het kleuteronderwijs: 45 euro
  •  Voor het lager onderwijs: 85 euro

Onder maximumfactuur vallen alle didactische uitstappen.

Als er nog kosten buiten deze maximumfacturen vallen, moeten de scholen deze bekendmaken bij het begin van het schooljaar.