Pagina afdrukken

Schooltoelagen

Gezinnen kunnen ook schooltoelagen aanvragen voor kinderen die in de kleuterschool of lagere school zitten! Indien u denkt in aanmerking te komen voor zo’n schooltoelage, kan u een aanvraag indienen of informatie vinden op www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen.

Ook op de gemeente kan u terecht voor inlichtingen (sociale dienst van het OCMW).
Andere mogelijkheden zijn:
Bij de provincie: Provinciegebouw, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
Of bel het gratis nummer 1700.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.rodenbachschool.be/hove/informatie/praktische-info/schooltoelagen-aanvragen/