Pagina afdrukken

Maximumfactuur

De bedragen van de maximumfactuur zijn geïndexeerd. Enkel het bedrag voor de meerdaagse extra-murosactiviteiten werd gewijzigd.

Een overzicht van de geïndexeerde bedragen voor het schooljaar 2017-2018 vind je hieronder:

  •  Voor het kleuteronderwijs: 45 euro
  •  Voor het lager onderwijs: 85 euro

Als er nog kosten buiten deze maximumfacturen vallen, moeten de scholen deze bekendmaken bij het begin van het schooljaar via de bijdrageregeling. Voor het vierde leerjaar: (+150 euro: bosklassen).

Deze bedragen zijn de maximale bijdrage die aan ouders kan gevraagd worden voor deelname aan didactische uitstappen zoals een bezoek aan de kinderboerderij, een museum, een toneel- of filmvoorstelling, …

De bijdrage van een uitstap  moet op voorhand betaald worden, dit kan met gepast geld of met een overschrijving op onze rekening 001-0284390-62 met de vermelding van de naam van het kind en de reden van betaling.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.rodenbachschool.be/hove/informatie/praktische-info/maximumfactuur/