Pagina afdrukken

Wat is Zedenleer

Vele ouders vragen zich af wat er eigenlijk gebeurt in de lessen Zedenleer. Hopelijk biedt volgende uitleg een antwoord op vele vragen.

Doelstelling

In de cursus zedenleer tracht men een morele vorming te bieden waarbij actief leren centraal staat. Door allerlei activiteiten tracht men de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ervaren, iets zelf te laten aanvoelen.

Dialoog en gesprek helpen de leerlingen om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag. Zij leren zich te verantwoorden en zelf oplossingen te zoeken.

In de lessen komt het vrij onderzoek dan ook voortdurend aan bod opdat de leerlingen zouden leren een eigen mening te vormen, onafhankelijk van dogma’s. Vrijheid van denken is voortdurend aanwezig in de lessen Zedenleer.

Goed en slecht gedrag wordt bespreekbaar. De leerlingen durven ook hun negatieve gedragingen te uiten zonder onmiddellijk het gevoel te krijgen veroordeeld te worden.

Hun zelfkennis en het aanvaarden van zichzelf versterken dan ook het zelfvertrouwen.

Dit helpt hen bij het groeien tot jongeren die met respect en verantwoordelijk-heidszin op een verdraagzame en rechtvaardige manier zich willen engageren om mee te bouwen aan een humanere wereld.

Hoe?

Het ‘aan den lijve’ ervaren van situaties, gevoelens en groei dus naar een duidelijke levenshouding wordt in de hand gewerkt door o.a verschillende gespreksvormen, rollenspellen, poppenkast, verhalen, spel…

Er wordt ook gewerkt met de axenroos van Cuvelier. Verschillende dieren symboliseren er telkens een sociale vaardigheid.

Dit help hen om sneller inzicht te krijgen in eigen gedragingen.

Door middel van groepswerk leren de leerlingen samenwerken, taken verdelen en op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan.

 

Thema’s

Elk thema komt aan bod. Alle onderdelen worden jaarlijks behandeld. Het aanbod wijzigt soms in functie van concrete situaties of gebeurtenissen.

 • Wie ben ik? Wie ben jij?
  (gevoelens, een mening uiten, vrijheid van gedachte, levensbeschouwing, dit ben ik)
 • Ik wil groeien.                
  (gezondheid, armoede, wonen  en leefomgeving mens en natuur/milieu, mens en dier, vriendschap, ik naar de anderen)
 • Wees creatief 
  (onderwijs, zintuigen, media, reclame en propaganda; vrije tijd, sport, jongerencultuur )
 • Elk kind is mijn kind.    
  ( gezin en familie, ouders en grootouders, kind en scheiding, verdriet, dood, geld, ik naar de groep )
 • Mooi anders, leven zonder vooroordeel
  (normaal is anders, eigen cultuur, gehandicapte kinderen, jongens en meisjes op gelijke voet; omgaan met vooroordelen en discriminatie)
 • Waag het niet …of 
  (kinderarbeid, straatkinderen, kinderen en verslavend gedrag, pesten, kindermishandeling, werken  aan weerbaarheid)
 • Ik wil vrede.  
  (vredeseducatie, omgaan met macht en onmacht agressie, kindvluchtelingen, kinderen in oorlogssituaties, training van sociale competenties)
 • Alle kinderen hebben rechten
  (recht op privacy, regels en afspraken, democratie beleven)

Hebt U nog vragen? U bent steeds op school welkom.

Vriendelijke groeten, Ilse Joris

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.rodenbachschool.be/hove/informatie/lagere-school/wat-is-zedenleer-2/