Pagina afdrukken

Lagere school

lagere.jpgIn onze lagere school staat het kind centraal bij het leren en het werken.

Met de nieuwste methodes, werkvormen en materialen bieden we de kinderen een krachtige en uitdagende leeromgeving. De handboeken zijn gekozen volgens de visie van de leerplannen en zo geven we een goede voorbereiding op verdere studierichtingen.

Leren leren, sociale vaardigheden en zelfstandig werken worden aangemoedigd door werkvormen als hoekenwerk, contractwerk  en projecten.

Door tal van uitstappen ontdekken onze leerlingen hun omgeving. Zelfstandig opzoekwerk  en het werken met computer verruimt hun blik nog meer. Elke klas heeft een internetaansluiting. Onze school beschikt over een zeer goed uitgeruste computerklas.

Ook de creatieve en muzische kwaliteiten worden in onze school sterk aangesproken. Alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar krijgen AMV van een muziekpedagoge (juf Manon).

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.rodenbachschool.be/hove/informatie/lagere-school/

Algemene informatie lagere school

Schooluren De schoolpoort gaat open om 8.00 uur en om 13.00 uur. Alle dagen lopen de klasuren van 8.25 uur  tot 12.00 uur en van 13.30 uur  tot 15.20 uur. Programma Onze school volgt de nieuwe leerplannen van het Gemeentelijk Gesubsidieerd Onderwijs (OVSG). Deze leerplannen zijn officieel goedgekeurd en beantwoorden aan de eindtermen van het …

Bekijk pagina »

Wat is Zedenleer

Vele ouders vragen zich af wat er eigenlijk gebeurt in de lessen Zedenleer. Hopelijk biedt volgende uitleg een antwoord op vele vragen.

Bekijk pagina »

Naar de Bib

De leerlingen gaan maandelijks met de klas naar de bib, in het begin van het schooljaar worden de data door de bibliotheek vastgelegd. De bibliotheek geeft aan alle kinderen een kaart die op naam staat van de leerling maar die ook gekoppeld is aan de school. Deze kaart blijft gedurende gans het schooljaar in de …

Bekijk pagina »

Muziekles vanaf het 1ste leerjaar

De Albrecht Rodenbachschool startte in 2009 met een uniek muziekproject! Dankzij een fantastische, vlotte samenwerking met Luc Van Vaerenbergh, directeur van de Rijksmuziekacademie, kan de Rodenbachschool een klassieke muziekmethode op kindermaat integreren in zijn dagonderwijs. Op een speelse manier worden zij in het muziekonderricht gedompeld zonder te beseffen dat zij met notenleer bezig zijn. Op …

Bekijk pagina »

Begeleiding schoolrijen

Er is schoolrijbegeleiding om 12.00 uur en om 15.20 uur. De rijen voor de voetgangers worden gevormd onder het afdak. De rijen voor de fietsers worden gevormd naast de fietsenstalling. Bij het belsignaal begeven de leerlingen zich zo snel mogelijk naar hun rijen. Soorten rijen: voetgangers Geelhandlaan: eerste rij onder het afdak. De leerlingen worden …

Bekijk pagina »

Afwezigheid

Om spijbelen tegen te gaan heeft de minister van Onderwijs een aantal regels ingesteld die ook voor ouders gevolgen hebben. We zetten ze even op een rijtje. Wanneer uw kind ziek is, blijft het best thuis. Voor de kleuterschool voldoet het om dit even te melden. De leerlingen van de lagere school zijn leerplichtig. Zij …

Bekijk pagina »

Tutorlezen

Binnen het schoolteam hebben we de mogelijkheden van het tutorsysteem voor lezen besproken als alternatief voor het niveaulezen in het eerste leerjaar. Daarom gaan we van start met het technisch lezen van leerlingen van het eerste leerjaar met als tutor (=leesbegeleider) een leerling van het zesde leerjaar. We zien hierin verschillende positieve elementen, zowel voor …

Bekijk pagina »

Bosklassen

Elk jaar gaat het vierde leerjaar op bosklassen in de Hoge Venen. We organiseren begin juni een infoavond, zodat ouders meer te weten komen over de activiteiten, omgeving en verblijf van hun kind. U krijgt een brief met de exacte datum en uur, alsook de betalingsmogelijkheden. De prijs voor het verblijf en inkomgelden voor uitstappen …

Bekijk pagina »