Pagina afdrukken

Inschrijvingen nieuwe leerlingen

Kleuters geboren in 2016 die 2,5 jaar worden in 2017-2018 kunnen ingeschreven worden vanaf 1 maart 2017.

Broers, zussen (van kinderen op school) en familieleden van personeel krijgen voorrang en kunnen nu al inschrijven.

We gebruiken een inschrijvingsregister waarin de volgorde telt.

Ouders die tijdens het schooljaar 2017-2018 hun kinderen inschrijven dienen een engagementsverklaring te tekenen.
Dit houdt in dat ze een engagement opnemen rond oudercontact, aanwezigheid op school, leerlingenbegeleiding en een positief staan tegenover de onderwijstaal.

Je kunt je kind inschrijven na telefonisch contact op het nummer 03 455 26 34.

 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs


Principe
Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling
zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende jaar én ten minste aan één van volgende voorwaarden voldoen:

  • het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuterschool en gedurende die periode tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest.
  • voldoen aan een proef (taaltest) die de kennis va het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. Het CLB waar de school een beleidscontract mee afgesloten heeft, zal de proef afnemen en de resultaten aan de school meedelen.
  • beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie

Weetje:
Er wordt niet langer over de oprichting van een zomerklas gesproken, wel over de inrichting van instapuren. Wanneer ons kleuteraantal de telling van 1 februari van vorig schooljaar overschrijdt, kan voor elke nieuw ingeschreven leerling 1 lestijd extra worden georganiseerd.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.rodenbachschool.be/hove/informatie/kleuterschool/inschrijvingen-nieuwe-leerlingen/