Pagina afdrukken

Gebruiksvoorwaarden

Beheer:

Deze site is een privé-initiatief en hangt niet af van het gemeentebestuur van Hove. Het beheer van het inhoudelijke is in samenspraak met de schooldirectie.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuistheden, onvolledigheden of na verloop van tijd verouderde gegevens bevat. Noch de beheerders of de schooldirectie kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Bij vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de schooldirectie via rodenbachschool@hove.be of via het online contactformulier.

Publicatie schoolfoto’s:

Voor het publiceren van foto’s van leerlingen op een website heeft de directie in principe de toelating van de ouders nodig.

We kiezen hier voor de impliciete toestemming, wat betekent dat we ervan uitgaan dat u (als ouder) er stilzwijgend in toestemt dat er foto’s van uw kind(eren) op onze schoolsite gepubliceerd (kunnen) worden. Indien u dit niet wenst, kunt u verzet aantekenen bij de directie.

Uiteraard verbinden wij er ons als school toe om erover te waken dat de gepubliceerde foto’s het kind noch de ouders in verlegenheid kunnen brengen.

Ziet u een foto liever niet online staan, stuur dan het foto-url en de reden waarom u die foto wilt laten verwijderen naar rodenbachschool@hove.be. We zorgen er dan ook voor dat de bewuste foto zo snel mogelijk van de schoolsite verdwijnt.

Privacy policy Mailinglijst:

We respecteren uw privacy als u gebruikmaakt van onze digitale nieuwsbrief. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke eisen, conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Hyperlinks en verwijzingen:

Verwijzingen naar externe websites vallen buiten de controle van het beheer. De school geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, ook al wordt deze voor publicatie grondig nagekeken. De schooldirectie, noch de beheerders kunnen nooit verantwoordelijk worden gesteld voor informatie op websites van derden.

Het wordt aanbevolen enkel hyperlinks naar de startpagina (www.rodenbachschool.be) of hoofdrubrieken te leggen. Het gebruik van afbeeldingen van deze website d.m.v. in-line linking, hot-linking, framing of op andere manieren is verboden.

Intellectuele eigendomsrechten:

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de schooldirectie en de beheerders de op deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De videoclips mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt of verkocht. U mag de videoclips niet bewerken om er afgeleide werken van te maken. Wilt u toch beeldmateriaal gebruiken dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben van de beheerders.

Informatie gebruik cookies:

De nieuwe Europese wetgeving adviseert dat elke website verplicht is de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We kunnen je melden dat onze cookies helemaal onschuldig zijn en geen inbreuk maken op je privacy.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker. Sommige cookies onthouden functionele voorkeuren, zoals de taalkeuze of het boodschappenmandje op een webshop. Andere cookies slaan analytische informatie (bv. Google Analytics) op om te meten hoeveel keer een bezoeker op de website komt en waar hij op klikt.

Sommige sites werken samen en combineren hun databases zodat een zeer uitgebreid profiel van de bezoekers ontstaat. Deze cookies zijn dikwijls minder onschuldig. Via tracking-cookies kunnen ze het doen en laten van surfers volgen op het internet.

Wil je geen tracking-cookies, maar wel de onschuldige cookies van de A. Rodenbachschool website ontvangen, dan is het mogelijk om via deze pagina externe cookies uit te schakelen. De meeste cookies van adverteerders worden dan geblokkeerd, maar deze website blijft wel correct functioneren.

Opgelet: U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

Door het gebruik van deze site verklaart de gebruiker zich akkoord met deze bepalingen. Laatst gewijzigd op 25.6.2017.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.rodenbachschool.be/hove/contactformulier/disclaimer/